Topografie oefenen

Topografie is een vast onderdeel van het Nederlandse basis en voortgezet onderwijs. Daarvoor is een lijst opgesteld door het Cito en het KNAG (Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap) met honderd geografische locaties in Nederland, honderd in Europa en honderd in de wereld die elke leerling moet beheersen. Deze lijst vormt de basistopografie waarnaar verwezen wordt in de kerndoelen voor het basis- en voortgezet onderwijs en in de eindtermen van het vmbo eindexamen.

De website Topografie in de Klas biedt gratis oefenmateriaal aan, on-line topo oefeningen en het is ook mogelijk om er een gratis boekje toegespitst op uw kind te maken en te downloaden (gratis).